ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ! 6993370260         |         |         |    

Ψυχομετρία

Προκειμένου να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την αντικειμενικότητα της μέτρησης του βαθμού των συμπτωμάτων σας, της λειτουργικότητας σας θα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της  θεραπειάς μαζί σας τυποποιημένα όργανα μέτρησης σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κλινική διάγνωση του ψυχιάτρου.

Λειτουργεί αποκλειστικά και δευτερογενώς ώς εργαλείο ποσοτικοποίησης της βαρύτητας της συμπτωματολογίας για αυτό το λόγο σας αποτρέπουμε να παίρνετε την πρωτοβουλία να κάνετε αυτά τα τεστ που υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο.