ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ! 6993370260         |         |         |    

Υπηρεσίες Εξ’αποστάσεως

Πρωτεύον για εμάς να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους που το επιθυμούν. Κάθε εμπόδιο είναι μια πρόκληση προς επίλυση κάθε προβλήματος για εμάς, όπως εκείνο της απόστασης. Πάρεχουμε τις υπηρεσίες μας ύψιστης ποιότητας μέσω βιντεοκλήσης ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα και με τον ίδιο σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των ασθενών μας.